SofTec® Genu

Daudzfunkcionāla ortoze ceļa locītavas stabilizēšanai un muskuļu aktivizācijai

> Piegulošais adījums ir elpojošs, un tam ir liels saskares laukums ar kāju.

> Adījuma lielais saskares laukums ar kāju novērš lokālus spiediena punktus un tādējādi veicina muskuļu aktivitāti.
> Anatomiski veidotais adījums sastāv no daļām, kas veidotas vienā virzienā no neelastīgām un īpaši stabilām zonām.
> Četras neelastīgas līpsiksnas veido stabilu, cirkulāru aizdari.
> Sānos esošās alumīnija locītavu šinas ir veidotas anatomiski pareizi.
> Īpaši veidotās ortozes locītavas, neatkarīgi viena no otras, ir iestatāmas uz kompromisa rotācijas punktiem, un tādējādi tiek ievērota ceļa locītavas individuālās kompromisa rotācijas ass pozīcija trijās dimensijās.
> Locītavas iztaisnošanu un saliekšanu iespējams ierobežot ik pa 10° lieliem intervāliem.
> Polsteri nodrošina vienkāršu un pareizu ortozes novietojumu pie kājas.